1.  โทรติดต่อเพื่อจองบ้านพักหรือแพคเกจทัวร์ มาที่เบอร์ 032-695181 087-0581379 089-4767832
กรุณาแจ้งชื่อ เบอ
ร์โทรติดต่อกลับ วันที่เข้าพักหรือรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจองให้รีสอร์ท

2. หลังจากจองบ้านพักหรือแพคเกจทัวร์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโอนเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ของราคาที่พัก
ภายใน 3 วัน (เริ่มจากวันที่ติดต่อจองไว้) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการจองของท่าน เข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ศาลาไทย บีช รีสอร์ท
 ธ.ไทยพาณิชย์
403-769-8200

3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกับรายละเอียด (ชื่อของท่าน, วันที่เข้าพัก) ให้ทางรีสอร์ท 2 ช่องทาง ดังนี้
 Line ID : salathai_resort     E-mail : salathai2008@hotmail.com

4. รีสอร์ทจะออกเอกสารยืนยันการจอง ส่งให้ท่านผ่านช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานมา เพื่อให้ท่านนำเอกสารมาแสดง
ในวันเข้าพัก หากท่านไม่สะดวกรับเอกสารจากเรา สามารถนำใบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงได้เช่นกัน

5. เวลาที่สามารถ Check in ได้คือ 12.30 น. และเวลา Check out คือ 11.30 น.

หมายเหตุ

- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้ประกอบอาหารในที่พักโดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าพักเกินอัตราที่กำหนด รีสอร์ทคิดค่าพักเสริม 200 บาท/ท่าน