ไพรลดา
พัก 4 ท่าน
ราคา 3,000 บาท
ขนาด 2 ห้องนอน
ไพจรัส
พัก 2 ท่าน
ราคา 1,000 บาท
ขนาด 1 ห้องนอน
จันผา
พัก 3 ท่าน
ราคา 1,200 บาท
ขนาด 1 ห้องนอน
จันผาคู่
พัก 4 ท่าน
ราคา 2,000 บาท
ขนาด 2 ห้องนอน
เคียงฟ้า
พัก 4 ท่าน
ราคา 2,200 บาท
ขนาด 2 ห้องนอน
เคียงฟ้าใหญ่
พัก 10 ท่าน
ราคา 3,500 บาท
ขนาด 2 ห้องนอน
ปีกไม้
พัก 3 ท่าน
ราคา 1,200 บาท
ขนาด 1 ห้องนอน
ปีกไม้ใหญ่
พัก 4 ท่าน
ราคา 1,500 บาท
ขนาด 1 ห้องนอน
วรารักษ์
พัก 3 ท่าน
ราคา 1,000 บาท
ขนาด 1 ห้องนอน