.....หาดบ้านกรูด สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยชายหาดสีขาวนวล มีลักษณะโค้ง
มนคล้ายพระจันทร์เสี้ยว น้ำทะเลสีฟ้าครามใสสะอาดอีกทั้งความ
เป็นธรรมชาติและเงียบสงบ ทำให้บ้านกรูด มีสเน่ห์ที่แตกต่างไป
จากชายหาดอื่นๆ นักท่องเที่ยวจึงนิยมแวะเวียนมาพักผ่อนกันที่
นี่อยู่เสมอ

บ้านกรูด มีชายหาดยาวกว่า 12 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนคือหาดด้านทิศเหนือและหาดด้านทิศใต้ ตามแนวถนนติด
หาดมีร้านอาหาร,ร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าหลายแห่ง ตัว
ชายหาดมีลักษณะลาดเอียงและน้ำตื้น ที่ปลอดภัยสำหรับการลง
เล่นน้ำ จุดเด่นของหาดบ้านกรูดคือ ความสงบที่ยังไม่ถูกทำลาย
ด้วยความเจริญจากการท่องเที่ยวที่มากเกินไป และยังเป็นหาด
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

หาดบ้านกรูดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลาย
แห่งรอบๆ เช่น เที่ยวชมความงดงามของพระมหา
ธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และนมัสการพระพุทธกิติสี
ริชัยบนยอดเขาธงชัย ไปดำน้ำตื้นดูปะการังที่เกาะ
รำร่าหรือเกาะทะลุ แวะเยือนศาลหลักเมืองของจัง
หวัดประจวบฯที่อำเภอเมือง ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ที่หว้ากอ หรือแวะเล่นน้ำกันที่วนอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกห้วยยาง ซึ่งสถานที่เหล่านี้อยู่รอบบ้านกรูด
ในระยะทางที่ขับรถไปเที่ยวได้

บ้านกรูด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางสะพาน ห่างจากอำเภอเมืองของ
จังหวัดประจวบ มาทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร เส้นทางไม่
ซับซ้อน เพียงเลี้ยวจากถนนเพชรเกษม บนหลักกิโลเมตรที่ 382
เข้ามา 9 กิโลเมตร หากเดินทางมาจากกรุงเทพ ใช้เวลาประมาณ
สี่ถึงห้า
ชั่วโมง ตลอดเส้นทางยังสามารถแวะเที่ยวที่ต่างๆ ได้

การเดินทางมาบ้านกรูดนั้นสะดวกทั้งทางรถส่วนตัวและรถประจำ
ทาง สามารถเดินทางได้ทั้งรถทัวร์ปรับอากาศหรือรถไฟ จากจุดลง
รถทั้งสองแห่งที่บ้านกรูดมีรถรับจ้างคอยให้บริการ