รับจัดกรุ๊ปทัวร์เหมาแบบหมู่คณะ ในรูปแบบ
แพคเกจ พร้อมกิจกรรมและนันทนาการที่ให้
เลือกได้ตามความเหมาะสมกับคณะของท่าน
หาดบ้านกรูด ชายหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
ประจวบ ซึ่งคงความเป็นธรรมชาติของทะเล
กับชายหาดไว้ สเน่ห์ที่ทำให้ควรแวะมาเยือน