1.โทรติดด่อเพื่อจองบ้านพักหรือแพคเกจทัวร์ มาที่เบอร์ 032-695181 087-0581379 089-4767832 กรุณาแจ้งชื่อ
....เบอร์โทรติดต่อกลับ, วันที่เข้าพักหรือรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจองให้รีสอร์ท

2.หลังจากได้จองบ้านพักหรือแพคเกจทัวร์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโอนเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ของราคาที่พักทั้งหมด
...ภายใน 3 วัน (เริ่มจากวันที่ติดต่อจองไว้) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการจองของท่าน เข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ศาลาไทย บีช รีสอร์ท
ธ.ไทยพาณิชย์
ทับสะแก
403-7-69820-0

3.ส่งหลักฐานารโอนเงินมัดจำ พร้อมกับรายละเอียด เช่น วันที่เข้าพัก, ชื่อของท่าน ให้ทางรีสอร์ทได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
Line ID : salathai-resort E-mail : salathai2008@hotmail.com Fax : 032-695-182

4.รีสอร์ทจะออกเอกสารยืนยันการจอง จัดส่งให้ท่านผ่านช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานมา เพื่อให้ท่านนำเอกสารมาแสดงใน
...วันที่เข้าพัก หากท่านไม่สะดวกที่จะรับเอกสารจากเรา ท่านสามารถนำใบ pay-in หรือใบสลิปที่ธนาคารออกให้ นำมา
...มาแสดงได้เช่นกันในวันเข้าพัก

5.เวลาที่สามารถ check in คือ 12.30 น. และเวลา check out คือ 11.30 น. ในกรณีที่ลูกค้าจองบ้านพักแล้วไม่มา
...ก่อนเวลา 18.00 น. หรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์บ้านพักและเงินมัดจำ

6.หากโทรเข้ามาจองกับเราแต่ไม่ได้มีการมัดจำ เราจะถือว่าท่านไม่ได้จองบ้านพัก เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเท่านั้น

..................หมายเหตุ
..............- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก โดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
..............- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในที่พัก โดยเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
..............- สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าพักเกินอัตราที่กำหนดไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าพักเสริม ท่านละ 200 บาท
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เหมาแบบหมู่คณะ ในรูปแบบ
แพคเกจ พร้อมกิจกรรมและนันทนาการที่ให้
เลือกได้ตามความเหมาะสมกับคณะของท่าน
หาดบ้านกรูด ชายหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
ประจวบ ซึ่งคงความเป็นธรรมชาติของทะเล
กับชายหาดไว้ สเน่ห์ที่ทำให้ควรแวะมาเยือน