ช่วงเทศกาล : ช่วงวันหยุดปีใหม่
และวันหยุดสงกรานต์ ของทุกๆ ปี
หยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ใช้ราคาปกติ
.........................................
ค่าที่พักดังกล่าว ได้รวมอาหารเช้า
ให้ ตามจำนวนผู้เข้าพัก ที่รีสอร์ท
กำหนดไว้ จากตารางข้างต้นนี้
.........................................
สำหรับผู้ที่เข้าพักเกิน รีสอร์ทคิด
ค่าบริการพักเสริม รวมอาหารเช้า
ในอัตราท่านละ 200 บาท
คุณศิรายุ / คุณภาณุพล
Tel. 087-058-1379
.......089-476-7832
.......032-695-181